Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


Zül Celali Vel İkram

85. Zül Celali Vel İkram

Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi

84. Malikül Mülk86. El-Muksit
"Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." Rahman, 78

Bu isim, Kur’ân-ı Kerîm’de; Rahmân sûresi’nde iki yerde geçmektedir;

“Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” Rahmân, 26-28

Allah, kullarına bu dünyada ikramda bulunabileceği gibi onu, ahirete de erteleyebilir. O, nimetini hak edene de etmeyene de verir. Ancak Yüce Allah ikramı, hak etmeyenden başkasına vermez. Ahirette nimetini hak etmeyenlere vermediği gibi.