Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


Ez-Zahir

75. Ez-Zahir

Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan

74. El-Ahir76. El-Batın
Gördüğümüz her manzara, işittiğimiz her ses, tuttuğumuz, tattığımız her şey, her mana, içimizde ve dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O'nun varlığına şahiddir.

"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid, 3

Allah Teâlâ'nın varlığı herşeyden âşikârdır.