Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


Es-Semi

27. Es-Semi

Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan

26. El-Müzill28. El-Basir
İster gizlensin ister açıkça söylensin, gizliyi, fısıltıyı bile işitendir. O'nun işitmesi yaratıklarında olduğu gibi işitmek için bir organı, kulağı veya onun kısımlarından birini gerektirmez. Çünkü Allah bir cisim olmaktan münezzehtir.

Bu sıfat İslam bilginlerince Allah'a sübûtu zaruri bulunmuş ve isbatı için akıldan delil getirmeye bile gerek görülmemiştir.