Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


Eş-Şehid

51. Eş-Şehid

Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden

50. El-Ba'is52. El-Hakk
Hiçbir şey Yüce Allah'tan gizli olamaz. Her şeye şâhit olan, her zaman ve her yerde hazır olan Allah, ahirette de herkese halini bildirecek olandır.

"Şahit olarak da Allah yeter." Nisa, 79