Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


Er-Rakib

44. Er-Rakib

İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haber alan, murakabe edip koruyan

43. El-Kerim45. El-Mucib
Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey'i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını verir.

“Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir.” Nisâ, 1

"Allah her şeyi gözetler" Ahzab, 52