Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Varis

97. El-Varis

Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen

96. El-Baki98. Er-Reşid
"Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz." Hicr, 23

Allah Teâlâ mülkün gerçek sâhibi, gerçek vârisidir. Kullarının mal mülk sâhibi olmaları ve varislikleri geçicidir.

"Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur" Kasas, 58

Mülkün gerçek vârisi, mülk sâhibi Allah'tır. Kıyâmet hengâmında bütün canlılar ölecek, herşey tamamıyla O'na kalacaktır.