Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Vahid

67. El-Vahid

Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan

66. El-Macid68. Es-Samed
O zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki (ortağı) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayandır.

"O ancak bir tek Allah'tır." Enam, 19

El-Vahid ismi Allah'ın, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bölünmesi ve sayısının artması söz konusu olmayan ve bir ve tek olduğunu ifade eden isimdir.

"İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur." Bakara, 163