Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Muktedir

70. El-Muktedir

Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan

69. El-Kadir71. El-Mukaddim
Allah Teâlâ her şey'e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği şey'i yaratır ve isterse onda dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır. Hiç kimse O'na mani olamaz. hiçbir güç O'nu aciz bırakamaz. Kudreti her şeyi kuşatır.

"Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir." Kehf, 45