Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Mukit

40. El-Mukit

Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren

39. El-Hafiz41. El-Hasib
Mukît, mahlûkatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran, onların gıdasını veren ve her şeyi koruyan demektir.

“Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O’ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?” Fâtır, 3

Mukît, Rezzâk'tan daha hususîdir. Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır.

"Azık isteyene vermemek, kişiye günah olarak yeter." Peygamber Efendimiz (s.a.v)