Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Muhyi

61. El-Muhyi

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten

60. El-Mu'id62. El-Mümit
Öldüren de, dirilten de O’dur.

"Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir." Kaf, 43

Allah yoğu var edip hayat verdiği gibi, ölüyü de tekrar canlandırabilir. Buna ihyâ (diriltme) denir. Hiç yoktan verenin, ölülere yeniden hayat verip diriltmesi son derece kolaydır.

"Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir." Rum, 50