Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Muhsi

58. El-Muhsi

İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan

57. El-Hamid59. El-Mübdi
Herşeyin miktarını bilip eksiksiz sayabilen, ilmi herşeyi kuşatan yalnız Allah'dır.

“Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân’ın huzuruna kul olarak çıkmasın. And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır Kıyamet günü onların her biri Allah’ın huzuruna tek başına çıkacaktır.” Meryem, 93, 94, 95