Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Mübdi

59. El-Mübdi

Varlıkları ilk defa yaratan

58. El-Muhsi60. El-Mu'id
“Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur.” Secde, 7

İlk yaratmayı da yeniden hayat vermeyi de yapan O'dur. Her ilk yaratılanı o yaratır, her yeniden yaratılanı o yeniden yaratır.

“Allah’ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” Ankebût, 19