Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Metin

55. El-Metin

Çok kuvvetli, çok dayanıklı, âcizliği, za'fiyeti ve tembelliği olmayan

54. El-Kaviyy56. El-Veli
Allah için zorluk ya da kolaylık söz konusu değildir. Bir kainatı dahi bir yaprağı yarattığı gibi yaratabilir. Allah Metin, güç ve kuvvetli azalmayan, güçsüz düşmeyendir.

“Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir, Metîn (sağlam olan), kuvvet sahibi olandır.” Zâriyât, 58