Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Macid

66. El-Macid

Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan

65. El-Vacid67. El-Vahid
“...Allah’ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız!...” İbrâhîm, 34

Allah sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız ikram eder ve dilediği an onları affeder. Çünkü O'nun ihsanı boldur.