Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Hayy

63. El-Hayy

Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan

62. El-Mümit64. El-Kayyum
"Hay ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur." Ali İmran, 2

Allah bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayandır. O eksiksizdir.

"Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. " Furkan, 58