Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Bedi

95. El-Bedi

Bir şeyi nümûnesi olmadan yaratan, vâr eden, îcât eden

94. El-Hadi96. El-Baki
“Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur.” Secde, 7

Yüce Allah, hiç benzeri olmadan çeşitli şeyleri yaratandır. İnsanın daha önce bir benzeri yok iken, yoktan var etmiş ve en güzel bir biçimde meydana getirmiştir.

"Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir." Bakara, 117