Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Batın

76. El-Batın

Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, haya ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen

75. Ez-Zahir77. El-Vali
"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." Hadid, 3

Yüce Allah bize göre Batındır. Biz O'nu ancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zatını bilmemize imkan yoktur. Varlığı varlığının içinde gizlidir.

“Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.” Kasas, 69

O her şeyin içinde ve yakınındadır. Bâtın olmasıyla her şeye aslından daha yakındır.