Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Ahir

74. El-Ahir

Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan

73. El-Evvel75. Ez-Zahir
"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi bilendir." Hadid, 3

Herşey biter,O kalır. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı olmadığı gibi, sonu da yoktur. Yüce Allah için zaman sınırlaması söz konusu değildir. O, her şeyden önce vardı, her şey sonra da kalacak olan O’dur;

“Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) bâkî kalacaktır.” Rahmân, 26, 27