Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Afüvv

82. El-Afüvv

Çok affedici, çok bağışlayan

81. El-Müntekim83. Er-Rauf
"Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir." Hac, 60

Kullar işledikleri günahlardan vazgeçip tevbe ettiklerinde ve Allah'tan pişmanlıkla bağışlanma dilediklerinde, Allah onların bu günahlarını affeder.

"Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir." Zümer,53

Afüvv ismi Gafûr ismine yakındır. Aradaki fark Gafûr Günahları örtmekle ilgili, Afüvv ise, günahları kökünden kazımakla ilgilidir.