Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Mu'izz

25. El-Mu'izz

İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan

24. Er-Rafi26. El-Müzill
Allah'ın kullarını üstün kılınıp onurlandırdığını, onlara şeref bahşettiğini ifade eder. İnsanları hidayeti onurlandırdığı için Müiz adı da ancak O'na mahsustur.

Genellikle halk arasında izzetle kibir birbirine karıştırılır. İzzet, bir insanı kendi derecesini şerefini bilmesi, onu geçici şeyler için harcamaması, değerini koruması ve hakarete maruz bırakmamasıdır. Kibir ise, insanın kendi derecesini bilmemesi ve onu gerçek mertebesinin üstünde tutmasıdır.

Allah azizdir, O'nun her şeye gücü yeter. O dilediğini yükseltir. Gücü hiç bir sınırlamaya tabi değildir.