Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Hafid

23. El-Hafid

Şan, şeref ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran

22. El-Basit24. Er-Rafi
Dilediğini, kendince bilinen bir hikmet ile bir şekilde alçaltan, özellikle suçlu olanları sonunda mutlaka buna maruz bırakan O'dur.

Kendisini tanımayan; emir ve yasaklarını dinlemeyen; yasaklarına açıkça karşı gelen, asi, hain, ve mütekebbirler, müstehak oldukları için nihayet alçaltırlar. Sebep bizzat kendileridir; haklarında Allah'ın geçerli kanunu işlemiş ve suçu oldukları için buna muhatap olmuşlardır.