Esmaül Hüsna'ya Geri Dön


El-Baki

96. El-Baki

Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî

95. El-Bedi97. El-Varis
"Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak" Rahman, 27

Kainat yokken zaman da yoktu, ancak Yüce Allah vardı. Kıyamet kopunca zaman da sona erecek, fakat Allahü Teala Baki'dir.

O'nun zatından başka herşey yokluk demektir. O, zatında diri, ezelî ve ebedî, varlığı kendisiyle var olandır.

“Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.” Rahmân, 26-27