Bu platformda dua isteme, dua isteklerini okuma gibi durumlardan yararlanabilmeniz için kayıt olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.

Giriş / Kayıt

Platform Hakkında Bilgi

Bu maneviyat ve huzur dolu platformumuzda birbirinizi görmeden, tanımadan, ismini bilmeden dua isteğinde bulunabilir ve dua okuyabilirsiniz. İslami usüllere uygun olarak hazırlanan bu platformumuzda kardeşler, hiç bir şekilde birbiri ile iletişime geçemez, sohbet edemez, profillerini ve bilgilerini göremez.
Ayrıca; Kur'an-ı Kerim'i ve Esma'ül Hüsna'yı okuyup dinleyebilir, tesbihat yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Mahkeme...Allah Rızası İçin... Müminin mümine gıyabında günahsız ağızlarla yaptığı duanızı kardeşinizden esirgemeyin... (01:27)

Dua İçeriği

Kardeslerim yakında davam var.Çok çaresizim bütün sıkıntılardan inşiraha erip, berat edebilmek için dualarınızı esirgemeyin. Allah(CC) hepinizden razı olsun.

Arapça Okunuşu

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
313/81 defa okundu.

Eğer kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına her zaman karşılık veririm…

(Bakara Sûresi, 2/186)

Dua İçeriği

Geçmişlerimin ruhlarına bağışlamak için.....

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
1,001/867 defa okundu.

Borçlarımızdan Kurtulmamız İçin (00:35)

Dua İçeriği

Dua sahibinin borçlarından kurtulması niyetiyle okur musunuz Allah razı olsun

Arapça Okunuşu

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
Allahümme farice'l-hemmi, kaşife'l-ğammi, mücibe da'veti'l-mudtarrine rahmane'd-dünya ve'l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni birahmetin tüğnini biha 'an rahmetin min sivake
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
el-hakim

47. El-Hakim

Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan

Hayırlı Eş hayırlı iş (23:57)

Dua İçeriği

Kardeşlerim yaşadığım tüm sıkıntıları unutup yeniden başlamak istiyorum herşeye tövbeler olsun binlerce kez helalinden bir yaşam nasip etsin insAllah Rabbim hakkımızda hayırlı olanı nasip etsinn hepimizin ne muradi varsa tez zamanda versin inşaAllah
Ya Fettah, Ya Câmi Ya Vali, Ya Vedud, Bismillahil-Lâtif, Ya Mucip, Ya Mukaddim (c.c)


0 Okudum Gönder Ekle
12,000/679 defa okundu.

Hatim Kardeşliği

Yalnızca Allah Rızası İçin Okunan Hatimimize Katılın.

Hatime Katıl

Allah rızası için imdaaat yardım edin (23:03)

Dua İçeriği

Kardeşlerim 5 yıllık evliyim bir evladım var inanın nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum çünkü utanıyorum benim eşim kumar oynuyor ne olur Allah rızası için dua edin Rabbim beyninden zikrinden iliklerine kadar kumarı silsin belki birimizin duası kabul olur inşaAllah ve tövbe eder bana Dürüst olur inşaAllah ne olur gelin beraber bir insani kurtaralım inşaAllah çok borçlandık imdaaat diyiyorum artık çaresizim yardım edin lütfen

Arapça Okunuşu

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr Bismillâhirrahmânirrahîm

İzâ câekel munâfikûne kâlû neşhedu inneke le resûlullâh(resûlullâhi), vallâhu ya’lemu inneke le resûluh(resûluhu), vallâhu yeşhedu innel munâfikîne le kâzibûn(kâzibûne). (1) İttehazû eymânehum cunneten fe saddû an sebîlillâh(sebîlillâhi), innehum sâe mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). (2) Zâlike bi ennehum âmenû summe keferû fe tubia alâ kulûbihim fe hum lâ yefkahûn(yefkahûne). (3) Ve izâ reeytehum tu’cibuke ecsâmuhum, ve in yekûlû tesma’, li kavlihim, ke ennehum huşubun musennedeh(musennedetun), yahsebûne kulle sayhatin aleyhim, humul aduvvu fahzerhum, kâtelehumullâhu ennâ yû’fekûn(yû’fekûne). (4) Ve izâ kîle lehum teâlev yestagfir lekum resûlullâhi levvev ruûsehum ve reeytehum yesuddûne ve hum mustekbirûn(mustekbirûne). (5) Sevâun aleyhim estagferte le hum em lem testagfir lehum, len yagfirallâhu lehum, innallâhe lâ yehdîl kavmel fâsikîn(fâsikîne). (6) Humullezîne yekûlûne lâ tunfikû alâ men inde resûlillâhi hattâ yenfaddû, ve lillâhi hazâinus semâvâti vel ardı ve lâkinnel munâfikîne lâ yefkahûn(yefkahûne). (7) Yekûlûne le in reca’nâ ilel medîneti le yuhricennel eazzu min hel ezell(ezelle), ve lillâhil izzetu ve li resûlihî ve lil mû’minîne ve lâkinnel munâfikîne lâ ya’lemûn(ya’lemûne). (8) Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tulhikum emvâlukum ve lâ evlâdukum an zikrillâh(zikrillâhi), ve men yef’al zâlike fe ulâike humul hâsirûn(hâsirûne). (9) Ve enfikû mimmâ rezaknâkum min kabli en ye’tiye ehadekumul mevtu fe yekûle Rabbi lev lâ ahhartenî ilâ ecelin karîbin fe assaddeka ve ekun mines sâlihîn(sâlihîne). (10) Ve len yûahhırallâhu nefsen izâ câe eceluhâ, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne). (11)

SadakAllahu’l Azim

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
21/5 defa okundu.

Dua İçeriği

Allah rızası için çok sıkıntılı ve zor bir durumdayım okuyacak kimsem yok 4444 başladım sizden ricam kaç tane okursanız o kadar tıklayın lütfen okumayan basmasın vebalı var çok acil şimdiden Allah razı olsun kardeşlerim

Arapça Okunuşu

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle

Dua İçeriği

1.8 milyarlık Müslüman aleminin çektiği sıkıntıların giderilmesi, Müslümanların dirilişi ve kurtuluşu için 1.8 milyar ihlas okuyoruz. Allah rızası için ihlas okuyalım.

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
1,000/16 defa okundu.

Daha Çok Dua İsteği Göster